QUẢN LÝ ĐỘI XE HIỆU QUẢ LÀ CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI
Ticket Fleet giúp bạn cắt giảm các công việc thủ công liên quan đến hóa đơn và báo cáo, cho phép bạn tập trung hơn vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh vì chúng tôi sẽ số hóa mọi thông tin vào giao diện trực tuyến duy nhất. Nhờ đó, quy trình quản lý đội xe của bạn sẽ trở nên hiệu quả và khoa học hơn bao giờ hết.

Một giao diện. Vô số tính năng.

Chọn Ticket Fleet là chọn sự hiệu quả bởi chúng tôi mang đến một giao diện trực tuyến thống nhất cho toàn bộ hoạt động quản lý đội xe. Bạn sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn, phối hợp tốt hơn và vận hành đội xe toàn diện hơn.

Quy trình trực tuyến cùng dữ liệu theo thời gian thực

Chúng tôi sẽ số hóa và liên tục cập nhật mọi dữ liệu để giúp quản lý đội xe dễ dàng kiểm tra, phê duyệt giao dịch liên quan. Ticket Fleet không chỉ nhanh hơn, mà còn tốt hơn.

Một đầu mối duy nhất

Ticket Fleet sẽ liên hệ với trạm xăng và các bên liên quan, giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhân sự cho các khâu quan trọng khác. Với vai trò đầu mối duy nhất, chúng tôi cũng có thể nhanh chóng phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý đội xe.

Dễ dàng thu hóa đơn

Khi không còn các công việc bàn giấy phiền phức, bạn cũng sẽ không cần phải đi thu từng hóa đơn giao dịch. Ticket Fleet cho phép bạn truy cập, xuất hóa đơn điện tử để làm báo cáo tài chính, theo dõi các giao dịch và phân tích số liệu.

KẾT NỐI VỚI TICKET FLEET
Bạn đang cân nhắc Ticket Fleet là đối tác kinh doanh của mình?
Hãy liên hệ với chúng tôi.